رهیافت‌های رشد مدارانه با تأکید بر قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ایران و رسیدگی به تخلفات اطفال افغانستان

نوع مقاله : مقاله علمی - تخصصی

نویسندگان

1 . دانشجو کارشناسی ارشد حقوق خانواده، دانشکده حقوق قضایی، دانشگاه علوم قضایی، ایران

2 . دانشجو کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده پیشگیری ازجرم و اصلاح و تربیت، دانشگاه علوم قضایی، ایران

3 . استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

چکیده

در سال‌های اخیر نظریات متعددی در حوزه پیشگیری از جرم به‌منظور کاهش میزان جرائم از سوی اندیشمندان این حوزه مطرح‌شده است. ماهیت اصلی جرم‌شناسی رشد مدار مبتنی بر مطالعه جرم در بستر زندگی هر فرد است. این نوع جرم‌شناسی با رویکردی پیشگیرانه، به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر بزهکاری کودکان و نوجوانان است و با تقویت عوامل حمایت‌کننده رفتارهای اجتماعی، از ناسازگاری، انحراف و اعمال مجرمانه توسط آنان جلوگیری به عمل‌آورده است. از سوی دیگر، جرم‌شناسی رشد مدار با رویکرد پیشگیرانه همواره تلاش نموده است تا افراد را در معرض عوامل مثبت قرار داده و عوامل منفی و خطرناک را کاهش دهد. به‌طورکلی، عوامل عنوان‌شده را می‌توان هم به‌نوعی عامل خطر و هم عامل پیشگیری و زمینه رشد کودکان و نوجوان دانست. ازاین‌رو، در راستای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، این پژوهش تلاش نموده است تا با بهره‌گیری از روش تحلیلی _ توصیفی، علاوه بر شناخت عوامل پیشگیری رشد مدار، میزان انطباق نظام جرم شناختی حاکم بر قانون ایران و افغانستان بر رهیافت‌های رشد مدار را مشخص نماید.

کلیدواژه‌ها