نویسنده = امیررضا قانع
تاملی در موارد شمول صلاحیت رسیدگی دادسرا در جرایم منافی عفت؛ با تکیه بر رویه قضایی

دوره 22، شماره 111، آذر 1401، صفحه 28-51

امیررضا قانع؛ افشین محمدی دره شوری؛ سید محمد هاشمی


جستاری در باب زندانبانی

دوره 19، شماره 97، خرداد 1398، صفحه 117-137

فرود شکوه مسقانی؛ امیررضا قانع