دوره و شماره: دوره 15، شماره 83، آذر 1394، صفحه 1-173 
بازتعریف آیین دادرسی کیفری

صفحه 37-68

ایمان یوسفی؛ بهشاد دیده‌بان تاش


سیاست جنایی ایران در قبال اختلاس

صفحه 103-120

محمدرضا الهی‌منش؛ محسن مرادی اوجقاز؛ محمد رضایی بشیر