دوره و شماره: دوره 16، شماره 88، اسفند 1395، صفحه 1-171 
مفهوم سبب و شرایط آن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

صفحه 49-71

حسین غلامی؛ غلامرضا چاه آبی؛ محمدحسین شهبازی


مبانی فسخ قرارداد در فقه امامیه و حقوق ایران

صفحه 73-89

مصطفی السان؛ لیلا نجفی زاده؛ میرمهدی حسینی اشلقی؛ حسین صبوری